Tổ chức "Đào tạo cán bộ tin học cấp Huyện" cho Kho bạc nhà nước

  04/07/2017

Từ năm 1990 đến nay, trải qua các giai đoạn phát triển, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng và không thể thiếu của mình trong ngành Tài chính Việt Nam. Để đạt những thành tựu to lớn đó không thể không kể đến sự trợ giúp đắc lực, hiệu quả của Công nghệ thông tin (CNTT), việc triển khai ứng dụng thành công CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành cũng như các dịch vụ, tiện ích hệ thống,…trong toàn hệ thống KBNN đã góp phần thực hiện thành công chiến lược hiện đại hóa ngành KBNN. Ngoài việc chú trọng trang bị các giải pháp kỹ thuật thì trong những năm qua và những năm tới, KBNN còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tin học nói chung và cán bộ làm công tác tin học kiêm nhiệm tại KBNN cấp huyện nói riêng nhằm trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cơ bản về vận hành hệ thống CNTT, hỗ trợ hệ thống CNTT và đảm bảo an toàn hệ thống CNTT qua đó đảm bảo hoạt động ổn định, thường xuyên và an toàn cho các hệ thống CNTT KBNN đã triển khai tại các đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình này, Công ty CP Công nghệ Cecomtech Việt Nam cung cấp cho các cán bộ làm công tác tin học kiêm nhiệm tại KBNN cấp huyện những kiến thức cơ bản và cô đọng về Phần cứng máy tính, Hệ điều hành, Mạng máy tính, Internet, Hệ ứng dụng văn phòng, các kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật, các quy định về An toàn thông tin ban hành trong nội bộ Kho bạc Nhà nước,...các quy trình/quy định trong công tác hỗ trợ vận hành CNTT.

Học viên kính tặng và cám ơn chất lượng đào tạo của Cecomtech

Ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc đánh giá rất cao về chất lượng của chương trình đào tạo, đồng thời cảm ơn và mong muốn Cecomtech tiếp tục phát huy khả năng sẵn có, thiết kế những chương trình đào tạo tương tự nhằm tăng cường thêm kiến thức, kỹ năng để giúp sức cùng các cán bộ Kho bạc thực hiện tốt nhiệm vụ kiêm nhiệm tin học được giao tại đơn vị của mình.

Một số hình ảnh khóa học:

Ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc trường NVKB  trao chứng chỉ cho học viên xuất sắc

 

Bình luận

Tin tức mới