Hiển thị
  16/07/2019

Triển khai: "Phân tích, giám sát, vận hành trung tâm An ninh Mạng"

Khóa học diễn ra trong tháng 5/2019, cung cấp cho học viên những kiến thức về giám sát, cảnh báo, quản lý sự cố An toàn thông tin và cách thức ứng phó khi có sự cố xảy ra với SOC.

  17/05/2019

Triển khai chương trình tập huấn đào tạo nghiệp vụ tại Quảng Ninh

Trong 2 ngày 15 - 16/5/2019, Cecomtech vui mừng chào đón 104 học viên tham dự khóa tập huấn đào tạo nghiệp vụ tại Quảng Ninh.

  18/04/2019

Khóa học: "VMware vSphere: Troubleshooting Workshop"

Cùng trong tháng 3, Cecomtech đồng triển khai khóa học "VMware vSphere: Troubleshooting Workshop"

  18/04/2019

Triển khai khóa học: "Phân tích mã độc"

Trong tháng 2, Cecomtech triển khai chương trình đào tạo Phân tích mã độc cơ bản và nâng cao dành cho 20 học viên.

  24/12/2018

Khai giảng khóa học: "ITIL Foundation v3"

ITIL v3 Foundation là khoá học ở cấp độ đầu tiên của ITIL, cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng trong việc hỗ trợ, triển khai và quản trị dịch vụ CNTT ở các tổ chức, doanh nghiệp 1 cách hiệu quả nhất.

  24/12/2018

Khóa học "Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0" tại Nhật Bản

Lịch sử đã ghi nhận 3 cuộc cách mạng công nghiệp chính thức, làm thay đổi toàn bộ nền sản xuất và các điều kiện kinh tế - xã hội của thế giới. Cách mạng CN lần thứ 4 được dự đoán sẽ là gì, và còn bao lâu nữa thì thực sự xảy đến?

  13/09/2018

Cecomtech triển khai thành công khoá đào tạo "Kỹ năng quản lý công việc cá nhân'"

Khoá học "Kỹ năng quản lý công việc cá nhân" được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/08/2018 cho cán bộ đến từ ngân hàng BIDV.

  10/08/2018

Cecomtech triển khai khoá học "Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop và Spark"

Khoá học "Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop&Spark" được Cecomtech thiết kế với mục tiêu giúp học viên chuẩn hoá kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu lớn với các nền tảng mở,hiện đang trở thành xu thế công nghệ hiện nay.

  01/08/2018

Cecomtech tổ chức khoá đào tạo Java cơ bản

Trong tháng 7, Cecomtech đã tổ chức thành công khoá đào tạo Java cơ bản cho các cán bộ đến từ ngành Tài chính - Ngân hàng.

  01/08/2018

Cecomtech hoàn thành khoá học "Kiểm thử phần mềm theo chuẩn ISTQB"

ISTQB (viết đầy đủ là International Software Testing Qualifications Board) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chứng chỉ thẩm định chất lượng của công tác kiểm thử phần mềm và có giá trị toàn cầu.